Band & Chorus Adjudication - Hershey

7th & 8th Grade Music Ensembles Adjudicated at High Note Festivals

   
                       7th & 8th grade chorus bring home a Superior award.                                           7th & 8th grade Band bring home an Excellent award.