• Guidance Class Schedule

  2021-2022

  Kindergarten

  Mrs. Buss Day 1 12:05-12:35
  Mrs. Chamberlin Day 1 9:30-10:00

  Mrs. Hazlett

  Day 1 10:00-10:30

  Mrs. Rhoten

  Day 1 12:30-1:00
  Mrs. Westfall Day 1 1:05-1:35

  First Grade

  Mrs. Gibbon Day 2 10:30-11:00

  Mrs. Goetz

  Day 2 2:35-3:05
  Mrs. Hess Day 2  
  Mrs. Mahoney Day 2 10:00-10:30

  Second Grade

  Mrs. Coleman Day 3 2:25-2:55
  Mrs. Gebert Day 3 11:05-11:35
  Mrs. Tuckey Day 3 10:05-10:35

  Mrs. Wagner

  Day 3 1:15-1:45

  Third Grade

  Mrs. Makar Day 4 9:55-10:25
  Mr. Smith Day 4 10:30-11:00
  Mrs. Waggoner Day 4 1:35-2:05

  Fourth Grade

  Mrs. Baugh Day 5 9:50-10:20
  Mrs. Mummert Day 5 10:25-10:55
  Mrs. Skidmore Day 5 1:20-1:50